cnpr

Tehnologii Web


Inginerie software avansata


Algoritmi paraleli avansati


Sisteme de procesare numerica a imaginilor


Limbajul C#
prof. Marius UDUDEC

Student
Universitatea Stefan cel Mare Suceava
Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Masterat
Stiinta si Ingineria Calculatoarelor
2010-2012